Lepingute käsiraamat

11.2.2. Komisjonäri õigused ja kohustused

Komisjonäri põhikohustus on teha tehing enda nimel ja komitendi arvel komisjonilepingus sätestatud tingimuste alusel.

Komisjonär peab lepingu täitmisel järgima komitendi juhiseid. Kui komisjonär kaldub lepingu täitmisel ­komitendi juhistest olulisel määral kõrvale, võib komitent väita, et komisjonäri tehing ei ole tehtud komitendi arvel, ning komisjonär peab hüvitama komitendile seeläbi tekitatud kahju (VÕS § 693 lg 1).

Komisjonär peab kom...