Lepingute käsiraamat

2.4.2. Kohustuse täitmisest keeldumine

Karin Ploom

Eraldi õiguskaitsevahend on kohustuse täitmisest keeldumine. Sisuliselt on tegemist kinnipidamisõigusega, kui võlgnik keeldub oma kohustuse täitmisest, sest on põhjust karta, et võlausaldaja jätab enda kohustuse täitmata.
Täitmisest keeldumine ei anna võlgnikule õigust üldse jätta kohustus täitmata, tegemist on ajutise vastuväitega, mis saab kesta vaid seni, kuni võlausaldaja on oma kohustuse täitnud või andnud täitmiseks tagatise.

  • Kinnip...