Lepingute käsiraamat

2.4.1. Kohustuse täitmise nõue

Karin Ploom

Praktikas ilmselt levinumaid õiguskaitsevahendeid on kohustuse täitmise nõue. Täitmisnõude võib esitada, kui kohustus on jäetud täitmata (kas või osaliselt) ja ka juhul, kui võlgnik on kohustuse täitnud puudustega. Puudustega täitmise korral saab võlausaldaja nõuda puuduse kõrvaldamist või tervikuna uut täitmist. Täitmisnõude võib esitada ka üksnes kõrvalkohustuse täitmiseks.

Kohustus tuleb täita lepingu või seaduse kohaselt. Kohustuse täitmisel tuleb ...