Lepingute käsiraamat

3.2.5. Kohtualluvus

Kohtualluvus kokkuleppe puudumise korral

Eestile kohaldatavatest õigusaktidest reguleerivad lepingu­õiguse puhul rahvusvahelist kohtualluvust mitu eri tasandi õigusakti.

  • Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS) – riigi­sisene õigusakt, mis reguleerib ka rahvusvahelist kohtu­alluvust. Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 44/2001 “Kohtualluvuse ja kohtulahendite tunnustamisest ja täitmisest tsiviil- ja kaubandusasjades” (Brüsseli I määrus) – Euroopa Liidus Eestile ots...