Lepingute käsiraamat

4.1.7. Kinnisasja omandamise kitsendamine

Teatud liiki kinnisasjade tsiviilkäibele on seatud piirangud, mille eesmärgid on:

  • seada avalikust huvist lähtuvad piirangud põllumajandus- ja metsamaa omandamisele, et vältida nende maade sattumist isiku kätte, kes ei oska või ei soovi seda sihtotstarbe kohaselt majandada, et vältida nende maade ebamõistlikku tükeldamist või nende sihtotstarbe muutmist
  • keelata julgeoleku kaalutlustel isikul, kes ei ole Eesti ega lepinguriigi kodanik või juriidiline isik, omandada...