Lepingute käsiraamat

4.1.3. Kinnisasi abikaasade ühisvarana

Kinnisasjad võivad olla kinnistusraamatus märgitud nii ühe abikaasa nimele kui ka mõlema abikaasa nimele ühisomanikena. Kui kinnisasi on märgitud kinnistusraamatus ainult ühe abikaasa nimele, ei tähenda see, et kinnisasi kuuluks igal juhul tema lahusvara hulka. Kinnistusraamatu kandele vaatamata, võib kinnisasi kuuluda abikaasade ühisvara hulka või on kinnistusraamatusse ainuomanikuna kantud abikaasal õigus võõrandada kinnisasi ainult teise abikaasa nõusolekul.

Abikaasade ühisv...