Lepingute käsiraamat

7.5.3. Kindlustusrisk

Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse (näiteks tulekahju). Oht avaldub isikule (kindlustusvõtja või kolmas isik) või esemele.

Kolmanda isiku kindlustusriski kindlustamine

Kolmanda isiku kindlustusriski kindlustamine on näiteks see, kui äriühing kindlustab oma töötaja vastutuse või lapse seaduslik esindaja kindlustab kindlustusvõtjana oma lapse elu (vt riigikohtu otsust tsiviilasjas nr 3-2-1-91.07, p 12.

Kolmanda isiku kindlustusriski kindlustamis...