Lepingute käsiraamat

7.5.5. Kindlustusmakse

Kindlustusmakse tasumise kohustus lasub kindlustusvõtjal, kuid tema asemel võib võlaõigusseaduse (VÕS) § 455 lg 1 järgi sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või muu makse tasuda ka kindlustatud või soodustatud isik, samuti pandipidaja, kellele nõue kindlustusandja vastu on panditud. Sel juhul tekib kolmanda isikul õigus nõuda kindlustusvõtjalt tasutud summa hüvitamist. Sealjuures ei saa kindlustusandja kolmandalt isikult makse vastuvõtmisest keelduda.

Kindlustusmakse arvutatakse kind...