Lepingute käsiraamat

7.5.4. Kindlustusjuhtumist teavitamine

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 448 kohaselt peab kindlustusvõtja kindlustusandjale kindlustusjuhtumist viivitamata teatama ja andma talle teavet ning tõendeid lepingu täitmise kohustuse kindlakstegemiseks. Tõendite nõudmisega ei saa minna liiale, nõuda saab niivõrd, kuivõrd kindlustusvõtjalt võib mõistlikult oodata nende esitamist.

Kui kindlustusvõtja ei teavita kindlustusjuhtumist ­õigel ajal, võib kindlustusandja vähendada oma täitmiskohustust ulatuses, milles tal on tekkinud kahju (näiteks...