Lepingute käsiraamat

10.4. Kaubaveoleping

Võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt tuleb eristada kaubaveolepinguid ning reisijateveolepinguid. Kaubaveo­lepinguga kohustub üks isik (vedaja) vedama teise isiku (saatja) vallasasja (veos) sihtkohta ning andma selle üle kolmandale isikule (saajale). Saatja kohustub selle eest maksma vedajale tasu (veotasu) – VÕS § 774 lg 1.

Kaubaveolepingu pooled on alati vedaja ja saatja.

Kauba saajat lepingu pooleks ei peeta, kuigi ka saajal ...