Lepingute käsiraamat

4.9.2.3. Kasutaja hoolsuskohustus ja vastutus

Kuigi seadus esitab ainult põgusa viite tasuta kasutamiseks antud eseme sihtotstarbelisele kasutamisele, tuleb kasutaja hoolsuskohustust mõista laiemalt. ­Nimelt peab kasutaja kasutama saadud eset hea usu ja mõistlikkuse põhimõtte kohaselt, võttes arvesse eseme olemust, lepinguga kokkulepitud kasutusviisi ning asja kasutamise eesmärki. Eset ei tohi kahjustada.

Kasutaja võib eset kasutada ainult lepingus ette­nähtud viisil, kokkuleppe puudumise ko...