Lepingute käsiraamat

9.1.2. Käsundussuhe ja volitus

Käsunduslepingu võib sõlmida erineva sisuga kohustuste täitmiseks. Näiteks võivad A ja B kokku leppida, et kui A on puhkusel, niidab B muru ka A krundil. Kokkuleppe sisuks võib olla ka teise isiku nimel tehingu tegemine (kinnisvara, auto vms ost-müük). Kui B jätab A muru niitmata, ei ole tagajärjed tõsised ja pole tõenäoline, et A sooviks esitada B vastu kahju hüvitamise vms nõude, küll aga kerkivad asjakohased nõuded päevakorda näiteks kinnisvaratehingute puhul, kus käsundisaaja on ületanud ...