Lepingute käsiraamat

9.3.4. Käsunduslepingu ülesütlemise tagajärjed

Ülesütlemine vabastab lepingupooled lepingu­kohustuste täitmisest. Lepingust kuni selle üles­ütlemiseni tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima.

Lepingu alusel üleantu tuleb tagastada, kui see on üle antud lepingu lõpetamisele järgneva aja eest. Muudel juhtudel üle antud asja tagastada ei tule

Näide

Lepingu lõpetamisele järgneva aja eest üleantu tagastamine