Lepingute käsiraamat

9.3. Käsunduslepingu ülesütlemine

Lepingu ülesütlemine on õiguskaitsevahend, mis ­lõpetab lepingu kehtivuse edasiulatuvalt.

Ülesütlemisega leping lõppeb. Selle poolest sarnaneb see taganemisega, mis on samuti õiguskaitsevahend ja lõpetab lepingu. Neil kahel lepingu lõpetamise võimalusel on aga mitu erinevust.

  • Taganemist saab kasutada ühekordsete lepingute puhul (nt müügileping, kinkeleping), kus üks pool teeb ühe soorituse (nt müüja annab asja ostjale üle) ja teine poo...