Lepingute käsiraamat

9.1.1. Käsunduslepingu 
olemus ja eristamine teistest 
teenuse osutamise lepingutest

Erinevate teenuse osutamise lepingute käsitlus moodustab olulise osa võlaõigusseadusest – seaduse 8. osa.

Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) osutama lepingu kohaselt teisele isikule (käsundi­andja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga peab maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud (VÕS § 619).

Peale käsunduslepingu (VÕS ptk 35) on teenuse osutamise le...