Lepingute käsiraamat

9.1.6. Käsunduslepingu lõppemine

  • Korraline lõppemine

Käsundi nõuetekohase täitmise tõttu võib käsundusleping lõppeda korraliselt. Lepingust või seadusest tulenevate tingimuste alusel võib tähtajatu leping ­lõppeda ülesütlemisega.

Seaduses ei ole tähtajatu käsunduslepingu ülesütlemise tähtaega määratud, mistõttu oleks see otstarbekas kokku leppida lepingus.

Siiski on korraliselt võimalik üles öelda ka tähtajaline käsundusl...