Lepingute käsiraamat

9.3.1. Käsunduslepingu korraline ülesütlemine

Kumbki pool võib tähtajatu käsunduslepingu kuni käsundi täitmiseni igal ajal üles öelda.

See tähendab, et kumbki pool võib käsunduslepingu lõpetada, ilma et seda tingiks teise poole lepingurikkumine. Sellise ülesütlemise korral kehtivad materiaalõiguslikud piirangud.

Esmalt tuleb tähelepanu pöörata sellele, et käsundus­lepingu saab korraliselt üles öelda ainult tähtajatute ­käsunduslepingute korral. Tähtajalised käsundusle...