Lepingute käsiraamat

9.3.2.1. Käsunduslepingu erakorralise ülesütlemise üldised alused

Võlaõigusseaduse kohaselt võib käsunduslepingu üles öelda ka erakorraliselt. Erakorralise lõpetamise peamine eeldus on lepingu rikkumine. Lepingu rikkumise korral on erakorraline ülesütlemine õiguskaitsevahend. Lepingu rikkumine ei ole ainus erakorralise ülesütlemise eeldus.

Kui kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema­ lepingu­poole huvisid kaaludes ei või oodata,­ et ­lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks käsundus­lepingu­ t...