Lepingute käsiraamat

9.1.3. Käsundisaaja kohustused

Käsundi täitmine

Käsunduslepingu peamine kohustus on käsundi täitmine, seda peab tegema käsundisaaja. Seaduse sätted käsunduslepingu kohta abistavad küll lepingu puudulikkuse korral ja võivad käsunduslepingu poolte õigusi ning kohustusi aidata selgitada, kuid see, milline on käsund ehk käsundisaaja ülesanne, tuleneb eelkõige lepingust. Seega on otstarbekas lepingus võimalikult täpselt määrata, milles seisneb käsundi täitmine. Käsundi iseloomustamiseks määratakse lepingu...