Lepingute käsiraamat

11.1.3. Käsundiandja kohustused

Agendilepingust tulenevate agendi kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks on seadusandja pannud käsundiandjale kohustuse teha omalt poolt kõik, et võimaldada agendi edukat tegutsemist (VÕS § 674 lg 1).

Seadusandja on käsundiandja sellekohaseid kohustu­si­ ka täpsustanud ning toonud välja näitliku loendi (VÕS § 674 lg 1 p 1–4).

Käsundiandja on kohustatud:

  • andma oma kulul agendi käsutusse tema tegevuseks vajalikud dokumendid: näidised, joonised, hinnakirjad, reklaamtrükise...