Lepingute käsiraamat

9.1.4. Käsundiandja kohustused

Käsundiandja peamine kohustus on tasu maksmine, kui käsunduslepingu pooled on kokku leppinud käsundiks oleva teenuse osutamises tasu eest või tasu maksmist eeldatakse seaduse alusel.

Tasu maksmise kohustust reguleerivad VÕS-i § 619 ja 627–629.

Kui käsundisaaja täidab käsundi oma majandus- või kutsetegevuse raames, eeldatakse käsundi tasulisust (nt isik pöördub professionaalse raamatupidaja või advokaadi poole). Poolte kokkuleppel võib ka majandus- või kutse...