Lepingute käsiraamat

7.5.7. Kahjukindlustus

Kahjukindlustus on levinumaid kindlustuse liike. Kindlustusandjal on kohustus hüvitada kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumist tekkinud kahju. Seega sõltub hüvitamiskohustuse suurus enamasti sellest, mis ulatuses kahju tekkis. Kindlustushüvitisele seab piiri kindlustuslepingus määratud kindlustussumma.

Võlaõigusseaduses (VÕS) on kahjukindlustus defineeritud § 476 lõikes 1 kindlustusandja kohustuste kaudu.

Kahjukindlustuse puhul peab kindlustusandja kindlustu...