Lepingute käsiraamat

2.4.4. Kahju hüvitamine

Karin Ploom

Kahju hüvitamise nõue on olulisemaid õiguskaitse­vahendeid. Kahju hüvitamise nõue on võimalik esitada kõigi kohustuste rikkumise korral, olenemata sellest, kas kohustuse rikkumine seisneb millegi tegemises või tegemata jätmises. Kahju hüvitamise nõue võib tuleneda nii lepingu rikkumisest, seadusest tuleneva kohustuse täitmata jätmisest kui ka kahju õigus­vastasest tekitamisest. Tegemist on seega nii-öelda universaalse õiguskaitsevahendiga, mille kohaldamisel tul...