Lepingute käsiraamat

7.3.6.7. Juhusliku hävimise 
ja kahjustumise riisiko üleminek

Asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb liisinguvõtjale üle talle liisingueseme üleandmisega (VÕS § 364). Enne eseme üleandmist liisinguvõtjale kannab asja juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot liisingueseme müüja. Tegu on sõiduki heaolu ja säilimise eest vastutuse üleminekuga. Alates hetkest, kui liisinguvõtja saab liisingueseme enda kätte, vastutab tema selle asja säilimise ja heaolu eest.

Enamasti on liisingulepingu sõlmimise tingimus liisingu­eseme kindlustus. P...