Lepingute käsiraamat

12.1.6. Juhatuse liikme tasu

Seadus annab juhatuse liikme tasu kohta vaid üldised juhised. Seetõttu on tegu juhatuse liikme lepingu olulise tingimusega, mille sisu määrab üldiselt kindlaks juhatuse liikme ametisse nimetanud organ.

Juhatuse liikme määranud organ peab lepingu sõlmimisel tagama, et maksete kogusumma juhatuse liikmele oleks kooskõlas juhatuse liikme ülesannete ja juriidilise isiku majandusliku olukorraga.

Tsiviilõiguslikult on vaidlusalused kõik tasud ja p...