Lepingute käsiraamat

12.1.1. Juhatuse liikme lepingu üldiseloomustus

Juhatuse liikme leping reguleerib juhatuse liikme sisesuhet ehk õigussuhet juriidilise isikuga.

Juhatuse liikme välissuhe ehk õigussuhe otse kolmandate isikutega on erandlik ning tuleneb asjakohastest seadustest.

Juriidilisel isikul ei ole kohustust sõlmida juhatuse liikmega kirjalikku lepingut. Juhatuse liikme lepingu puudumise korral tulenevad juhatuse liikme õigused ja kohustused vahetult seadusest ja juriidilise isiku põhikirjas...