Lepingute käsiraamat

12.1.2. Juhatuse liikme lepingu sõlmimine

Ehkki seadus ei näe juhatuse liikme lepingule ette vorminõuet, on vaidluste vältimiseks ning mõlema poole huvide kaitseks mõistlik sõlmida juhatuse liikme leping kirjalikult. Lepingu sõlmimise, selle tingimused ja isiku, kes kirjutab äriühingu poolt lepingule alla, otsustab äriühingu pädev organ, mis aktsiaseltsi puhul on nõukogu, osaühingul aga osanike koosolek.

Juhatuse liikmel tekib juriidilise isikuga juhatuse liikme õigussuhe mitte lepingu allkirjastamisel, vaid tema valimisel ...