Lepingute käsiraamat

12.1.3. Juhatuse liikme leping ja tööleping

Aeg-ajalt esineb probleeme juhatuse liikme töölepinguga. Töölepingu seaduse kohaselt ei saa juhatuse liige töötada töölepingu alusel, vaid tal peab olema juriidilise isikuga sõlmitud juhatuse liikme leping. Juriidilisel isikul ei ole ka kohustust sõlmida juhatuse liikmega kirjalikku lepingut ning selle puudumine ei tähenda, et juhatuse liikme õigussuhet ei eksisteeri. Probleemid tekivad eelkõige siis, kui juhatuse liikmetega on enne või pärast juhatuse liikme ametikohale nimetamist sõlmitud k...