Lepingute käsiraamat

12.2.3.1. Isikud

Konkurentidena kõige laiemas mõttes käsitletakse kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid. Põhimõtteliselt võivad omavahel konkurentideks olla toiduainetootja ja kirjastus, sest tarbija raha hulk on paratamatult piiratud. Seetõttu välistab ühe ettevõtja teenuse või kauba tarbimine teise ettevõtja teenuse või kauba tarbimist. Niisugune käsitlus on siiski liiga lai, et sellel oleks praktikas olulist tähtsust. Seetõttu on vaja piiritleda konkreetsed konkurendid.

Konkurendid kitsas tähen...