Lepingute käsiraamat

7.3.3. Intress

  • Intressi tasumine

Eeldatakse, et majandus- või kutsetegevuses antud laenult tuleb maksta intressi (võlaõigusseaduse § 397 lg 1). Vastu­pidine kokkulepe tuleb lepingusse selgelt kirja panna. Laenulepingute korral, mis ei ole sõlmitud majandus- ja kutsetegevuses, tuleb intressi maksta üksnes juhul, kui see on kokku lepitud.

Intress on sisuliselt tasu laenu kasutamise eest, mida arvutatakse eriomasel viisil. Riigik...