Lepingute käsiraamat

3.2.3. Incotermsi tarneklauslid

ICC INCOTERMS ehk Incotermsi tarneklauslid (ka tarnetingimused) on rahvusvahelise kaubanduskoja (International Chamber of Commerce, ICC) koostatud ja kodifitseeritud tarneklauslid, mis korraldavad müügilepingu poolte kohustusi kaupade tarnimisel ja põhinevad rahvusvahelises kaubanduses kõige enam kasutatud lepingutingimustel. Need klauslid ei ole üheski riigis siduvad ega kasutamiseks kohustuslikud, kuid nende kasutamises on pooltel võimalik kokku leppida nii riigisisestes kui ka rahvusvaheli...