Lepingute käsiraamat

7.3.5.3. Hüpoteek

  • Hüpoteegi mõiste

Kinnisasja võib hüpoteegiga koormata nii, et isikul, kelle kasuks hüpoteek on seatud (hüpoteegipidajal), on õigus hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel (AÕS § 325 lg 1).

Hüpoteek on rahalise nõude tagamise vahend. Hüpoteegipidajal on õigus nõuda teatud tingimuste saabumisel (hüpoteegiga tagatud nõude vabatahtliku mittetäitmise korral) võlgnetava summa tasumist hüpotee...