Lepingute käsiraamat

2.4.3. Hinna alandamine kui õiguskaitsevahend

Karin Ploom

Hinna alandamist saab õiguskaitsevahendina kasutada ainult lepingust tulenevate õigussuhete puhul. Hinna alandamist saab nõuda mitterahaliste kohustuste puhul, raha tasumiselt hinda alandada ei saa. Hinna alandamisel on oluline, et võlausaldaja on kohustuse täitmise vastu võtnud, etteulatuvalt ei saa hinda vähendada.
Eristada tuleb olukorda, kui täitmine on vastu võetud, kuid lepingu eseme eest ei ole veel tasutud. Hinna alandamisel ei ole oluline, kas rah...