Lepingute käsiraamat

10.6.8.7. Hinna alandamine

Tambet Laasik

Kui töövõtja teeb töö puudustega, on tellijal õigus tasumisele kuuluvat hinda alandada. Võlaõigusseaduse (VÕS) § 112 lg 1 sätestab, et kui lepingupool võtab vastu kohustuse mittekohase täitmise, võib ta alandada selle eest tasumisele kuuluvat hinda võrdeliselt kohustuse mittekohase täitmise väärtuse suhtega kohase täitmise väärtusesse. Kohase ja mittekohase täitmise väärtused määratakse kohustuse täitmise aja seisuga....