Lepingute käsiraamat

9.2.5. Halduslepingu täitmise vastutus

Füüsilised ja juriidilised isikud, kes täidavad halduslepingu alusel haldusülesannet, muutuvad haldusülesande üleandmise tulemusel haldusorganiteks. Nad on kohustatud järgima haldusorganile asjaomases õigussuhtes kehtestatud reegleid. Riigi või kohaliku omavalitsusüksuse asemel esineb haldusõigussuhte poolena eraisiku vastas isik, kellele haldusülesanne halduslepinguga üle antakse. Oma tegevusega võtab ta endale õigusi ja kohustusi ning vastutab haldusülesande täitmisel toimepandud õigusrikku...