Lepingute käsiraamat

9.2.1. Halduslepingu sõlmimise põhjused

Haldusleping on tsiviilõigusliku lepingu ja avaliku võimu (haldusorgani) haldusakti omamoodi ühendus. Halduslepingule laienevad tsiviilõigusliku lepingu nõuded erisustega, mis on haldusmenetluse seaduses (HMS) ja halduskoostöö seaduses (HKTS) sätestatud halduslepingu kohta. Enamasti on halduslepingul tsiviilõigusliku käsunduslepingu tunnused. Seetõttu käsitleme halduslepingut käsunduse peatükis.

Veel enne halduslepingu mõiste ja tunnuste määratlemist on otstarbekas selgitada halduslepi...