Lepingute käsiraamat

9.2.3. Halduslepingu eristamine eraõiguslikust lepingust

Haldusleping on olemuselt avalik-õiguslik leping. Kuid haldusorgani pädevuses ei ole üksnes avalik-õiguslike lepingute sõlmimine. Haldusorgan võib olla lepingupartner ka eraõiguslikus suhtes.

Tsiviilõiguslik leping sõlmitakse eraõigusliku suhte puhul, kui haldusorgan ei anna eraõiguslikule isikule üle haldusülesande täitmist.

Tsiviilõigusliku lepingu alusel ostetakse näiteks kirjatarbeid, tellitakse haldusteenuseid, tellitakse riigimetsa ...