Lepingute käsiraamat

2.1. Hagimenetlus

Häli Jürimäe

Tsiviilkohtumenetluses vaadatakse läbi tsiviilasju ehk eraõigussuhtest tulenevaid kohtuasju. Kohus vaatab tsiviilasju läbi hagimenetluses või hagita menetluses. Hagimenetlus algab kohtule hagiavalduse esitamisega ning selles menetluses on osalisteks hageja ehk isik, kes on esitanud hagi, ja kostja ehk isik, kelle vastu esitati hagi ning vajadusel ka kolmas isik, kes omab vaidlusega seoses puutumust.

Eraõigussuhtest tuleneva võla sissenõudmiseks on võl...