Lepingute käsiraamat

2.2. Hagi tagamine

Häli Jürimäe

Enne hagi esitamist või koos hagiavaldusega on mõistlik esitada hagi tagamise taotlus, kui on põhjendatud kahtlus, et kohtumenetluse ajal võivad kujuneda sellised asjaolud, mistõttu on kohtuotsuse hilisem täitmine raskendatud või lausa võimatu. Näiteks võib esitada hagi tagamise taotluse, kui on alust arvata, et kostja asub vara võõrandama selleks, et hiljem vältida kohustuste täitmist.
Tagada võib ka hagi, milles on esitatud tulevane või tingimuslik nõue...