Lepingute käsiraamat

8.2. Frantsiisileping

Karin Ploom

Frantsiisileping on üks alternatiiv alustada ettevõtlusega. Frantsiis on poolte kokkulepe, kus üks osaline annab lepingupartnerile üle õiguse kasutada frantsiisiandja ärikontseptsiooni ja kaubamärki. Seega on võimalik frantsiisi kaudu võtta üle juba toimiv äri­lahendus, kus on kindel turg ja kliendibaas.

Frantsiisilepingu ese ja poolte peamised kohustused on esitatud võlaõigusseaduse (VÕS) §-des 375–378.

Lepingu olemus