Lepingute käsiraamat

7.2.1. Faktooringulepingu sõlmimise põhjused

Faktooringulepingute sõlmimine on aja jooksul jõudsalt kasvanud. Faktooringut kasutavad müüjad eelkõige ostjatelt laekuvate arvete finantseerimiseks, sest ettevõttel ei pruugi olla tagatisi laenu saamiseks.

Faktooring võimaldab saada otsese tagatiseta finantseeringu, sest ainus tagatis on ostjale esitatud arvetest tulenev debitoorne võlgnevus.

Faktooring võimaldab vähendada debitoorsete võlgnevuste osa ettevõtte bilansis. Võlgnevused tekiv...