Lepingute käsiraamat

7.2.6. Faktooringulepingu olulised tingimused

Faktooringu limiit

Faktooringulepingus määratakse kindlaks faktooringu limiit, milleni faktoori finantseeritud ja veel laekumata nõuete kogusumma võib maksimaalselt ulatuda.

Faktooringuvõlgniku riskilimiit

Lisaks faktooringu limiidile määratakse faktooringu­lepingus kindlaks igale faktooringuvõlgnikule riskilimiit, mille ulatuses faktoor omandab faktooringu kliendilt rahalisi nõudeid ühe faktooringuvõlgniku vastu. Erinevatele faktooringuvõl...