Lepingute käsiraamat

7.2.2. Faktooringulepingu olemus

Faktooringulepingu mõiste sätestab võlaõigus­seaduse § 256.

Faktooringulepinguga kohustub faktooringu klient loovutama faktoorile rahalise nõude faktooringuvõlgniku vastu, mis tuleneb lepingust, mille alusel faktooringu klient müüb faktooringuvõlgnikule oma majandus- või kutsetegevuses eseme või osutab teenuse.

Võlaõigusseadus eristab kahte faktooringulepingu liiki:

  • faktoori kohustus on tasuda nõude eest ja kanda nõude täitmata j...