Lepingute käsiraamat

7.2.4. Faktooringulepingu liigid

Regressiga faktooring ja regressita faktooring

Faktooringulepingu tähtis tingimus on seotud regressiõigusega. Sõltuvalt sellest, millise faktooringulepingu poole kanda jääb nõude täitmata jätmise riisiko, saab eristada regressiga ja regressita faktooringut.

Kui faktooringuvõlgnik teatud aja jooksul arvet faktoorile ei tasu, siis regressiga faktooringu korral kohustub faktooringu klient nõude faktoorilt tagasi ostma, tagastades faktoorile avansina saadud raha.