Lepingute käsiraamat

7.2.3. Faktooringulepingu eristamine teistest lepingutest

Faktooringuleping on olemuselt võõrandamisleping.

Lisaks faktooringulepingule eristab võlaõigus­seadus võõrandamislepinguna veel müügilepingut (VÕS § 208 jj, vt teabevara ptk-d 3–6) ja kinkelepingut (VÕS § 259 jj). Kuigi faktooringuleping on seaduses sätestatud eraldi lepinguliigina, on sellel ühiseid tunnuseid müügilepinguga, käsunduslepinguga (vt teabevara ptk 9), laenulepinguga, käendus­lepinguga.

Faktooringulepinguga ostab faktoor müüj...