Lepingute käsiraamat

8.1.3. Ettevõtte ülemineku tagajärjed omandajale

Ettevõttesse kuuluvate asjade ja õiguste üleminekuga lähevad omandajale üle ettevõtte töötajate töölepingutest tulenevad kohustused ja kõik muud üleantava ettevõtte kohustused.

Ettevõtte omandamisel lähevad üle õigused ja ka kohustused.

Nimetatud reeglist kolmandate isikute kahjuks kõrvale kalduv kokkulepe on tühine. See aga ei välista ettevõtte üleandja ja omandaja vastutuse jagamise kokkulepet, kuid kolmandate isikute ees vastutavad nad ...