Lepingute käsiraamat

8.1.1. Ettevõtte ülemineku asjaolud

Häli Jürimäe

Võlaõigusseaduse § 180 lg 2 kohaselt kuuluvad ette­võttesse ettevõtte majandamisega seotud ja majandamist teenivad asjad, õigused, ettevõttega seotud lepingud ning muud kohustused. Ettevõte on näiteks kauplus, tehas, restoran jms. Üks ettevõtja võib majandada mitut ettevõtet.

Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb (TSüS § 661).

Kuigi ettevõtjate tegevust reguleerivad...