Lepingute käsiraamat

10.2.2. Ehitustööde tegemise erinõuded seaduse järgi

Ehituse töövõtulepingu ese on tellija soovikohase ehitise ehitamine. Tellija jaoks on oluline ainult tulemus, mitte selle valmistamise protsess. Millal või mis töövõtteid kasutades ehitatakse, huvitab tellijat ainult niipalju, et ehitis valmiks tähtajaks ning lepingus kokku­ lepitud kvaliteediga.

Ehituse töövõtulepingu puhul on kõige tähtsam konkreetselt kokku leppida töö tulemuses ehk milline peab olema töövõtulepingu alusel püstitatav ehitis, millistele nõuetele ja kvaliteedile peab ...