Lepingute käsiraamat

10.2.3. Ehitustööde garantii

Ehitisele esitatava garantii sätestab ehitusseaduse § 4. Selle paragrahvi esimese lõike järgi on garantii ehitusettevõtja kohustus tagada, et tema tehtud ehitustöö on lepingu tingimuste kohane ning määratud aja jooksul säilivad ehitisel või selle osal sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasuta­miseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet. Lepingus on võimalik viidatud sätte piires siiski kokku leppida, mis juhul garantiid ei kohaldata, näiteks tä...