Lepingute käsiraamat

10.2.1. Ehituse töövõtulepingu sisu

Ehituse töövõtulepingu legaaldefinitsiooni kehtivas õiguskorras ei ole. Tegu on teenuse osutamise lepinguga, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse töövõtulepingu sätteid koos ehitusseadusest põhjustatud erisustega. Ehituse töövõtuleping on alati suunatud tulemuse saavutamisele ehk ehitise valmimisele. Tellija on huvitatud ainult kindlast tulemusest, tähtis ei ole, kui palju näeb töövõtja selle saavutamiseks vaeva, kulutab aega või vahendeid.

Ehituse töövõtulepingu ese on ehitamine. Ehi...